Hiroshima Cola

​​HIROSHIMA COLA

ตัวแทนโคล่าแห่งเมืองฮิโรชิม่า เป็นโคล่าที่มีส่วนประกอบของส้มฮัสสะกุที่เพิ่มรสชาติลงไปในโคล่า รวมทั้งชาญี่ปุ่น ทำให้โคล่าจากฮิโรชิม่ามีความหอมของชาและส้มฮัสสะกุ เป็นรสชาติที่ผสมผสานกันได้ดี อร่อยแน่

ฮิโรชิม่า โคล่า (Hiroshima Cola) เป็นโคล่าชนิดพิเศษ ที่ผลิตขึ้นในเมืองฮิโรชิม่า มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร ได้กลิ่นอายของโคล่าญี่ปุ่น