รามูเน่ ฟุรุซาโต้ รสธรรมชาติ ( Furusato Ramune)

รามูเน่ "ไซโต้" รสฟุรุซาโต้
Furusato Original Taste

รามูเน่ รสฟุรุซาโต้ หรือรสธรรมชาติ เป็นรสชาติดั้งเดิมของยี่ห้อนี้ ยี่ห้อไซโต้ เมื่อรับประทานจะได้รับความสดชื่นจากธรรมชาติ ชื่นใจเมื่อได้ลิ้มลอง รสชาตินี้เป็นรสชาติแรกของรามูเน่ ของไซโต้ และเป็นรสชาติที่ขายดีเป็นอันดับหนึ่ง​