Hassaku orange ramune (รามูเน่ส้มฮัสสะกุ)
​​รสส้มฮัสสะกุ
Orange Hassaku Ramune 

รสส้มฮัสสะกุ เป็นส้มที่มาปลูกในประเทศญี่ปุ่น มีความหวานและหอม มักใช้ในงานรื่นเริงและงานมงคล ไซโต้ได้นำมาทำเป็นรามูเน่อัดลมเพื่อให้ทุกคนได้ลองชิมกัน เมื่อดื่มแล้วจะรู้สึกถึงส้มที่กระจายอยู่ในรสชาติของรามูเน่ส้มฮัสสะกุ​​